ΠΡΑΞΗ αξιολογησης εκδρομης σύρου

ΠΡΑΞΗ  128η

            Σήμερα 14/3/2017 ημέρα Τρίτη και ώρα 9:00 συνήλθε στο Γραφείο του Διευθυντή του ΓΕΛ Ευδήλου η Επιτροπή αξιολόγησης των προσφορών της εκδρομής των μαθητών της Α΄και Β΄τάξης στη Σύρο, όπως αυτή συγκροτήθηκε  με την πράξη του Δ/ντή με αριθμό  127/13-3-2017 , προκειμένου να προβεί στην αξιολόγηση των προσφορών που υπέβαλλαν τα τουριστικά πρακτορεία μετά την ανάρτηση στην ιστοσελίδα της ΔΙΔΕ Σάμου της σχετικής Προκήρυξης του Σχολείου μας με αριθμό Πρωτοκόλλου 32.

            Στην έναρξη της συνεδρίασης ο Διευθυντής ενημέρωσε την επιτροπή  ότι υπάρχουν 4 προσφορές από αντίστοιχα πρακτορεία και αφού άνοιξε ενώπιόν τους τις προσφορές άρχισε η ανάγνωση μιας εκάστης με τα διαλαμβανόμενα σ΄ αυτήν. Διαπιστώθηκε ότι και οι 4 πληρούν τους όρους της Προκήρυξης του Σχολείου καθώς όλες περιλαμβάνουν Ξενοδοχεία τριών αστέρων στη Σύρο και δεσμεύονται στους Γενικούς όρους συμμετοχής που θέσαμε. Στη συνέχεια διαπιστώσαμε ότι οι δύο προσφορές προτείνουν μόνο ένα Ξενοδοχείο ενώ οι άλλες δύο προτείνουν εναλλακτικά και δεύτερο Ξενοδοχείο στη Σύρο. Συγκεκριμένα : 

1η προσφορά : Πρακτορείο Ακάδημος (Αθηνών): για Ξενοδοχείο Νησάκι 115 Ευρώ ανά μαθητή και για Ξενοδοχείο HERMES  120 Ευρώ ανά μαθητή .

2η προσφορά : Γραφείο Γενικού Τουρισμού Eleni Tours (Σάμου) : για Ξενοδοχείο Νησάκι 103 Ευρώ ανά μαθητή.

3η προσφορά : Ταξιδιωτικό Γραφείο Προορισμός (Σάμου) : για Ξενοδοχείο HERMES ή για Ξενοδοχείο Νησάκι 109 Ευρώ ανά μαθητή .Και

4η προσφορά : Sergiani Travel (Αθηνών) : για Ξενοδοχείο Νησάκι 114 Ευρώ ανά μαθητή.

 Κατατάξαμε τις προσφορές με βάση την πλέον συμφέρουσα οικονομικά ως εξής : για την επιλογή διαμονής στο Ξενοδοχείο Νησάκι κατά σειρά : η 2η προσφορά με 103 Ευρώ, η 3η προσφορά με 109 Ευρώ, η 4η προσφορά με 114 Ευρώ και η 1η προσφορά με 115/μαθητή. Για την επιλογή διαμονής στο Ξενοδοχείο HERMES κατά σειρά : η 3η προσφορά με 109 Ευρώ και η 1η προσφορά με 120 Ευρώ. Επίσης ομόφωνα αποφασίσαμε ότι, εφόσον υπάρχουν δύο συγκρίσιμες επιλογές διαμονής, κριτήρια μας για την οριστική επιλογή θα αποτελέσουν η εγγύτητα στο λιμάνι και στο κέντρο της Ερμούπολης, η καλύτερη και ανετότερη ξενοδοχειακή υποδομή μεταξύ των δύο Ξενοδοχείων και εν τέλει η επιλογή που θα διασφάλιζε καλύτερα, κατά τη γνώμη της επιτροπής,  τη διαμονή των μαθητών μας και των συνοδών στην εκπαιδευτική επίσκεψή τους στη Σύρο. Κατά τη διαλογική συζήτηση που ακολούθησε 3 από τα μέλη της επιτροπής επεσήμαναν ότι έχουν ιδία γνώση για την ποιότητα διαμονής στο HERMES HOTEL και στη συνέχεια περιηγηθήκαμε στις ιστοσελίδες των δύο προτεινόμενων για διαμονή Ξενοδοχείων.

Κατόπιν αυτών  η Επιτροπή αξιολόγησης ομόφωνα αποφασίζει να επιλέξει  για την  εκπαιδευτική εκδρομή των μαθητών Α΄και Β΄τάξης του Σχολείου μας στη Σύρο,   το Ταξιδιωτικό Γραφείο Σάμου «Προορισμός Travel & Tourism» για διαμονή στο HERMES HOTEL της Ερμούπολης στη συγκριτικά καλύτερη τιμή των 109 Ευρώ ανά μαθητή και σύμφωνα με τα κριτήρια που ομόφωνα αποφασίσαμε και αναφέρονται με σαφήνεια παραπάνω, και τέλος εξουσιοδοτεί το Διευθυντή να αναθέσει στο Γραφείο «Προορισμός» την οργάνωση της εκδρομής, να ενημερώσει και να ευχαριστήσει για τη συμμετοχή τους τα υπόλοιπα Ταξιδιωτικά Γραφεία   και να συντάξει το ιδιωτικό συμφωνητικό με το επιλεγέν Τουριστικό Γραφείο «Προορισμός Travel & Tourism».

Γι αυτό συντάχτηκε η πράξη αυτή και υπογράφεται καθώς ακολουθεί.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Αξιολόγησης

Δήμος Μαυρίδης

Τα Μέλη

Δάμαλος Χρήστος (αρχηγός εκδρομής)

Μπερδούσης Γεώργιος (συνοδός εκδρομής)

Πίττακα Ειρήνη (εκπρόσωπος Γονέων)

Φουντούλης Σταμάτιος (μαθητής Α΄τάξης)

Κυριάκου Ελένη (μαθήτρια Β΄τάξης)